Také kulturní zážitek jiného rázu čeká na návštěvníky čáslavského Dusíkova divadla. Ve foyeru si mohou prohlédnout výstavu fotografií mladé autorky Jany Bauerové.

Doktorka pedagogiky Jana Bauerová vystudovala biologii a pedagogiku na Pedagogické fakultě v Hradci Králové (1989), anglický jazyk a literaturu na PF UK v Praze (1996) a jako učitelka ve školství působila do roku 2000. Fotografií se vážněji zabývá od roku 2001. Od té doby má za sebou řadu výstav autorských i kolektivních. V roce 2004 úspěšně absolvovala královéhradeckou fotografickou konzervatoř a v současné době je studentkou druhého ročníku Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Soukromě vyučuje anglický jazyk a vystupuje se svou tvorbou jako písničkářka za doprovodu lyr, harfy a dalších hudebních nástrojů. Ve své fotografické tvorbě často zobrazuje krajinu poznamenanou dotykem člověka, ať už lidmi „zabydlenou“, nebo jen dotčenou člověčími stopami.

Krajina je pro autorku zároveň odrazem stavu duše, jak bylo patrné například v souboru abstraktních fotokoláží Zrcadlení, který byl v Dusíkově divadle vystaven v roce 2002.

Soubor Sights z roku 2006, který vznikal v Praze, je konceptem kladoucím otázky po potřebě mytologie v životě moderního člověka. Vyprávění velkých příběhů, které různým způsobem ožívaly v odlišných historických etapách vývoje naší země, není až tak vzdálené fantaziím o dobrotivých čarodějích, jejichž plastové figurky lze zakoupit v obchodě s hračkami.

Soubor je zároveň hrou - komunikací s obyvateli hlavního města i jeho cizokrajnými návštěvníky, které, přes rozdílné kulturní kontexty, může v dnešním globalizovaném světě spojovat právě dialog a schopnost dělat si legraci tak trochu i sami ze sebe.