„Zcela záměrně jsme zvolili označení výstavního projektu termínem salon, aby bylo zřejmé, že se nejedná o akci selektivní, ale otevřenou a doufáme, že jako taková bude chápána veřejností i samotnými zúčastněnými umělci,“ zmínil ředitel kutnohorské galerie Aleš Rezler s tím, že tento článek by měl být vlastně výzvou všem, kteří by chtěli na nabídku reagovat a na uměleckém salonu se podílet.

Podmínkou kladenou na účastníky je po dohodě s organizátory vybrat jednu až tři práce, umožnit jejich fotodokumentaci pořadatelem a poskytnout údaje pro katalog k výstavě nejpozději do soboty 15. listopadu.

„Katalog by měl nadále sloužit jako dokument s výpovědní úlohou o spektru výtvarné činnosti Kutné Hory v daném čase. Považujeme za nezbytné potvrzení účasti v salonu odesláním podepsané přihlášky na adresu galerie,“ uvedl Aleš Rezler.

Formulář musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu, telefon, e–mail, název díla, rok vzniku, technika, rozměr a dále biografická data účastníka, tedy rok a místo narození, studium, samostatné nebo společné výstavy, realizace, vystoupení ve sbírkách.

Více informací na telefonu: 327 512 347.