Tento objekt se podařilo za 2,4 milionu korun opravit díky dotacím z ministerstva vnitra. K dispozici bude tedy společenská místnost, kde se uskuteční schůzky jednatřiceti starostů sousedních mikroregionů. Po slavnostním otevření se starostové seznámili s prezentací odborné firmy, jak získat finanční podpory ze zdrojů z Evropských fondů, státních a dalších dostupných zdrojů. Závěrem paní starostka uvedla, že nově otevřená budova bude sloužit potřebám obce i regionu a zároveň pozvala účastníky na letní setkání a letošní oslavy 100 let založení školy v Nepoměřicích, která se koná 4. října.