Ve výstavním sále na Hrádku měli školáci možnost si po čtyři dny vyzkoušet, jak pravěký člověk vyráběl keramiku bez znalosti hrnčířského kruhu. Po odborném výkladu Anny Kellerové následovala praktická ukázka a poté se malí návštěvníci pokusili vyrobit sami nádobu podle prehistorického vzoru. Nejzdařilejší díla si odnesli na památku domů.