Tento koncert však neměl plnit pouze funkci estetickou, ale konal se i za účelem složení absolventské zkoušky dirigenta koncertu Jana Drahoty. Ten studuje v Praze na pedagogické fakultě sbormistrovství a zároveň už třetím rokem vede v kutnohorské základní umělecké škole dětský pěvecký sbor Muscina. Kromě toho také v Kutné Hoře vyučuje hru na violoncello a je členem českobrodského komorního orchestru Vox bohemica, který na sobotním koncertu doprovázel sbor.

Na úvod zazněla Serenada e-moll od Edwarda Elgara v podání orchestru Vox bohemica. A pak už přišel na scénu sbor Muscina a Koťata z Kutné Hory. Jejich ústy zaznělo mnoho krásných dětských melodií, například od Petra Ebena. V této části doprovázela děti na klavír učitelka Kateřina Škarková. V závěrečné třetině koncertu však doplnil Muscinu a Koťata ještě českobrodský sbor Vox bohemica, ve kterém Drahota působí od roku 1996 jako asistent, a již zmíněný stejnojmenný komorní smyčcový orchestr. V tomto složení zazněly celkem čtyři skladby, které se setkaly s velmi bouřlivým ohlasem publika. Pro tento úspěch následoval ještě přídavek, kterým byla písnička z vlastní tvorby Jana Drahoty.

„Tuto akci jsem pojal nejen jako svůj absolventský koncert, ale hlavně to byla skvělá příležitost spojit můj sbor s tím českobrodským, a umožnit tak dětem zazpívat si i nějaké náročnější kousky. Šlo mi i o to, aby oba sbory získaly inspiraci a motivaci vzájemným spolupůsobením a měly ze společné práce radost. Málokterému dětskému sboru se také poštěstí, aby ho doprovázel takto kvalitní smyčcový orchestr,“ hodnotil vystoupení Jan Drahota. „Většina studentů pořádá své absolventské koncerty v Praze, ale já jsem se rozhodl využít atmosféry svého domovského města a zdá se, že to byla dobrá volba. Chtěl bych všem poděkovat za pomoc a dobře odvedenou práci,“ dodal.

Doufejme, že Janu Drahotovi vyjde jeho snaha vytvořit v Kutné Hoře kvalitní dětský pěvecký sbor. Byla by to jistě velmi přínosná věc pro město. V září by se měly konat nábory pro posílení současné sestavy sboru Muscina.

Jana Křivánková