Slovo „Kumšt“ se v češtině používá většinou ve vztahu k umění, tedy té lidské činnosti, která plodí především estetické hodnoty. Tedy „umění“ bez pří〜vlastku. I v této hře jde o toto umění. Protagonisty představe〜ní jsou tři přátelé. Jeden z nich si koupil obraz. Na tom by nebylo ještě nic překvapivého. Ne〜zvyklé však je, že on, ačkoliv není nijak zvláť bohatý, za něj dal tři sta tisíc. A ještě zvláštnější je, že tento obraz je – celý bílý. Kolem obrazu pak vedou zmiňovaní přátelé dialogy – chápavé i nechápající, přátelské i zraňující, citlivé i necitelné. Ale v každém případě nesmírně vtipně napsané. Divákovi je tak odkrýváno nitro jednajících postav a také složitější vztahy mezi nimi. Marek (Jan Tříska) je zaskočen, asi jako by byla většina z nás, že se jeho přítel (Jan Kačer) dopustil té pošetilosti a takto vyhodil peníze. Nechápe, zlobí se. Ale my postupně poznáváme, že mu jde o něco jiného než o obraz.

Ona totiž hra „Kumšt“ je o umění jen okrajově. Především je to hra o životě. O obyčejném životě, jaký prožívá většina z nás. A je to také hra o přátelství. Ukazuje, že přátelství je jev složitější, než se obvykle říká. Lidé, většinou muži, stavějí přátelství v žebříčku hodnot hodně vysoko. A často nejvýše. A když o něm mluví, vykreslují tento vztah jako něco naprosto čistého, bezproblémového, jako selanku. Ale každé přátelství prochází někdy krizí, musí čelit lidským slabostem, různému pojetí hodnot. I do přátelství může vstupovat žárlivost, neupřímnost.

Je s podivem, jak dokázala autorka, tedy žena, vystihnout mentalitu mužů. Nejspíš to bude také tím, že „Kumšt“ nezobrazuje pouze mužský svět. Spíš jsou věci, o kterých pojednává, všeobecně lidské. Hra se velmi líbí i ženskému publiku. Nesporně je to také tím, že je v ní dostatek místa pro humor. Vše je pojednáno s okouzlujícím a odzbrojujícím nadhledem. Kumšt je hra o umění žít, pochopit druhého, pochopit sám sebe.

Kumštu z Divadla Na Jezerce se říká „představení čtyř Janů“. Režisérem, jak už bylo napsáno, je Jan Hřebejk. V rolích tří přátel můžete vidět Jana Třísku, Jana Kačera a Jana Hrušínského.

V Tylově divadle začnou dialogy nad „bílým obrazem“ ve středu 7. května od 19.30 hodin.

Rozhovor: Všechno začalo v pražské kavárně Savoy

Ač spíše filmař, nemohl Jan Hřebejk nabídku na divadelní hru odmítnout.

Vybral jste si hru Kumšt sám, nebo vás museli přemlouvat?
Nepřemlouval mě nikdo. Hru mi nabídl Jan Hrušínský s tím, že by chtěl, aby v ní hrál Jan Tříska. Šel jsem si tedy tu hru přečíst do kavárny Savoy, a jak tak čtu, do dveří kavárny vstoupí Jan Tříska. Ani jsem tehdy nevěděl, že je zrovna v Praze! S Honzou se trochu znám, protože jsme spolu točili můj film Horem pádem. Díky této neuvěřitelné náhodě jsem mu tak mohl text ihned předat. Neuplynul ani den a dohodli jsme se na spolupráci. To bylo na jaře roku 2006.

V hlavních rolích se objeví výrazné herecké osobnosti. Měl jste o obsazení jasno hned od začátku?
Když mi Jan Hrušínský nabídl text hry, přál si obsadit Jana Třísku. Původně jsme zamýšleli, že bude hrát Borise, ale postupem času mi docházelo, že právě on musí hrát postavu Marka. Nevyřčeným přáním Honzy Hrušínského bylo zase hrát roli Ivana. Když jsme se na obsazení Marka a Ivana konečně domluvili, společně jsme začali hledat herce pro roli Borise a shodli se na Janu Kačerovi.

V rozhovoru na www.mix.cz, jste přiznal: Já jsem filmový režisér, který třikrát režíroval v divadle, kde jsem měl dobrý vztah k divadlu i souboru. To se mi líbilo a cítil jsem, že by to mohla být i moje parketa. Ale já se za divadelního režiséra nepovažuji, protože se necítím být člověkem, který by divadlo posouval někam dál. … ve filmu mám mnohem víc, co říct. Máte pocit, že ani vaše zpracování hry Kumšt české divadlo někam neposune?
Myslel jsem tím, že na české divadelní scéně je mnoho lidí, kteří dělají divadlo dobře. Já nejsem divadelní režisér; necítím se na tomto poli být vizionářem. Jsem filmař praxí i vzděláním a ve filmovém kruhu se pohybuji přeci jen o něco jistěji. U filmu jsem iniciátorem já, ale na divadle zpracovávám texty, jež napsali jiní lidé. Nicméně musím přiznat, že zvědavost a ješitnost mi nedala, abych takto zajímavou nabídku odmítl.

Hra dává prostor psychologickému herectví, které máte rád. Bude tedy především o svízelích komunikace mezi lidmi, o tomto „nadčasovému problému lidstva“?
Postavy té hry vedou debaty podobné těm, které často vedu já a moji přátelé. Na povrchu je to duchaplná debata tří lidí o výtvarném umění, ale uvnitř zároveň i hra o mužském přátelství. Já jsem nikdy nic lepšího na téma mužů a jejich vzájemného přátelství nečetl. Tím spíše, aby to bylo napsáno ženou! Je to nesmírně zajímavý pohled do mužského světa. Když se někomu povede zobrazit detaily ve vztahu dvou lidí tak, jak se to povedlo Yasmině Reze v této hře, pak vždy vykrystalizují na povrch i ty hlubší roviny, které v normální konverzaci zůstávají skryty.

Spolupracoval jste s Janem Třískou při natáčení filmu Horem pádem. Čím bude podle vás spolupráce na prknech, co znamenají svět, jiná než filmové natáčení?
Na divadle má herec vždy navrch. Režisér má rozhodující slovo ve filmu; na něm záleží, který záběr se vyškrtne, jak bude film ve finále vypadat. Na divadle je to obráceně, jeviště patří herci…

Pracujete se třemi muži na hře, kterou napsala žena. Cítíte rozdíl mezi dramatikem a dramatičkou?
Já si na lidech hlavně vážím smyslu pro humor, a to obecně. Yasmina Reza prokázala v této hře nesmírný smysl pro humor. Z tohoto pohledu je Kumšt vzácnou hrou, jakých existuje jen minimum.

Ztotožňujete se s některým hrdinou?
To bych neřekl, ale všem třem rozumím. Mám třeba pocit, že bych se mohl ztotožnit s Borisem, a hned v další replice sdílím pocity Marka. To je dobré, ta plastičnost lidských typů. Myslím, že i publikum bude své sympatie střídat. Komediálnost této hry myslím nejlépe vynikne, když bude předvedena s veškerou vážností.

Jaký je váš postoj ke snobismu? Co považujete za snobismus? Jste rád v určitých ohledech „snobem“?
Snobismus vyjadřuje ve svém přesném významu povrchnost. Snobismus, se kterým se setkáváme ve hře Kumšt, znamená spíše přejímání názorů. V tomto ohledu se mu do určité míry nemohu vyhnout. V jistém smyslu jsem tedy snob, ale snažím se uvědomovat si to a hlavně nedělat snobská rozhodnutí.

K některým typům umění je například velmi těžké se zpočátku vnitřně dostat. V takovém případě snobismus může člověku pomoci, aby se stal příjemcem takto náročného typu umění. Musí zkrátka někde na začátku dát před vrozenou nedůvěru „krapet“ snobismu. Je to jako s „dobrým vychováním.“ Navíc je podle mě lepší s kapkou snobismu začít, než k němu dospět.

Kde podle vás končí takt a začíná pokrytectví? Prožíváte podobná dilemata v životě i vy?
Ono se to prolíná, tato dilemata určitě prožívám. V mezilidském chování je takt důležitější než upřímnost za každou cenu. To je prostě civilizace. Pochopitelně by se nemělo lhát, ale jste-li veřejnou osobou, musíte se snažit být taktní.

Z textu vyvstává několik aktuálních i nadčasových témat: téma přátelství, snobismu, současných mezilidských vztahů, upřímnosti a strachu z ní. Které z témat vás na hře zajímá nejvíce?
Určitě anatomie přátelství. Tou se zabývám i ve svém novém filmu Medvídek. Hra Kumšt je pak vynikající hrou o přátelství mezi muži, viděném chytrýma ženskýma očima.

Článek: Vladimír Císař

Rozhovor: Divadlo Na Jezerce