Žádný z obyvatel se nenechal zahanbit a nabídl svým sousedům v maskách něco dobrého k snědku i cosi silného tekutého na posilněnou. Za to čekal ženy i muže v každé domácnosti tanec s někým z průvodu, ale také štamprlička v pojízdné šatlavě. Večer se pak nesl v duchu tanečního veselí.