V rámci této každoročně konané akce se uskutečnily celkem čtyři koncertní večery. Celý Operní týden měla na starosti Karolina Hromádková a její umělecká agentura.

Jak byste zhodnotila dvanáctý ročník? Byl stejně úspěšný jako předchozí?
Troufám si říct, že byl velmi úspěšný. Pár dní po předání vstupenek do předprodeje byly téměř rozebrány a na představení jsme i přistavovali židle. Při závěrečném večeru jsme dokonce museli prodávat lístky na stání, protože současná kapacita Vlašského dvora nedostačuje zájmu publika, což nás samozřejmě těší.

Neobávala jste se, že návštěvnost oproti dřívějším ročníkům poklesne, protože červen byl v Kutné Hoře kulturou doslova nabitý?
My jsme si ani v nejmenším nestěžovali. Naopak. Myslím, že návštěvnost byla taková, jaká byla hlavně díky tomu, že jsme publiku nabídli mimořádně kvalitní program. Kdyby nebyla nabídka takto kvalitní, byli by možná lidé kulturně nasyceni, ale letos je to sem přesto přitáhlo.

Jak vlastně před dvanácti lety vznikl nápad uspořádat akci tohoto druhu a proč právě v Kutné Hoře?
Ta myšlenka vznikla už před čtrnácti lety, ale byli jsme okolnostmi donuceni dva roky vynechat. Poprvé byl Vlašský dvůr v rekonstrukci a nepodařilo se nám najít jiný adekvátní prostor a podruhé, tuším v roce 2000, nám vypadl jeden významný sponzor z důvodu povodní, tudíž se Operní týden nemohl konat z finančních důvodů. A celý nápad vzešel od mého manžela, dirigenta Státní opery v Praze Františka Drse. Ten, jakožto kutnohorský rodák, slyšel od pamětníků, že se zde dříve konaly akce podobného druhu, a tak jsme se snažili tuto tradici obnovit. Je to taková naše osobní záležitost.

Takže váš vztah ke Kutné Hoře je i osobního charakteru?
Samozřejmě. Kdybychom ke Kutné Hoře neměli takový vztah, jaký máme, tak bychom už v průběhu těch dvanácti let několikrát skončili. Museli jsme bojovat s přízní i nepřízní osudu. Velmi těžké je například shánění sponzorů. Některé firmy chápou tuto akci jen jako záležitost regionální, v regionu je to chápáno jako akce celorepubliková, takže musíme hledat nějaký kompromis.

Myslíte, že muzikálová tvorba patří do operního žánru, nebo bylo zařazení muzikálů hlavně snahou o přitáhnutí mladšího publika?
My už několikátým rokem zařazujeme do programu i jiné žánry než jen operu. A to, že jsme přistoupili k muzikálům, bylo na základě osobního kontaktu s tvůrci loňského představení Noc na Karlštejně. O tomto muzikálu jsme věděli, moc se nám líbil, a tak jsme ho chtěli přiblížit také českému publiku. Letos jsme autorům nabídli účast s obdobným představením, kterým byl Romeo a Julie. Já bych nechtěla zařazovat za každou cenu muzikál, ale ráda bych divákům nabídla opravdu kvalitní kusy, takže jestli v tom chceme dál pokračovat, tak opět budu hledat mimo Prahu.

O co všechno se vaše agentura při přípravě Operního týdne stará?
No samozřejmě je toho hrozně moc. Od návrhu dramaturgie, přes kompletní kalkulaci festivalu, jednání se sponzory a umělci, texty do brožur až po takové detaily, jako jsou například lampičky a pulty pro umělce. Na nás prostě závisí přípravy od A po Z. To si snad ani laik nedovede představit (smích).

Máte už teď nějakou představu o tom, co by se mohlo objevit na operním týdnu příští rok? Jak dlouho se připravujete?
No tak určitě nějakou představu mám, ale bude se muset uskutečnit ještě několik porad, udělat předběžná kalkulace a oslovit několik umělců, kteří se zúčastnili letošního ročníku jako pozorovatelé. Děláme to tak každý rok a poté se jich ptáme, zda by se k nám v příštím ročníku chtěli připojit. Ale standardně by se mělo objevit operní představení, velké oratorní dílo a zkrátka celá struktura by měla být zachována. Chystáme opět čtyři programové večery. Přípravy probíhají vlastně celý rok dopředu, ale nejvíc práce máme asi dva měsíce předem.

Jana Křivánková