Program 15. ročníku festivalu

Pátek 17.30: Slavnostní zahájení festivaluP
Sál Základní umělecké školy

Pátek 17.45: Jiří Orten a jeho současníci
Josef Schwarz-Červinka
Nocenka tohoto večera
Sál Základní umělecké školy

Ze vzpomínek rozhlasového režiséra, herce a překladatele Josefa Schwarze-Červinky a textů Jiřího Ortena připravily Marie Valtrová a Hana Kofránková. Účinkuji: Jiří Ornest a Hana Kofránková. Malou svitu pro flétnu a fagot P.M.Dubois hrají Markéta Stivínová - flétna a Jan Valter - fagot

Vstupné: 100 Kč

Pátek 19.00: Slavnostní vyhlášení výsledků liter. soutěže
Sál Základní umělecké školy

Vyhlášení výsledků soutěže mladých básníků bude spojené s literárním pořadem z oceněných prací, který připravil Aleš Vrzák. Pořad bude spojen s prezentací básnické prvotiny edice První knížky, sbírka Olgy Richterové Napříč kůrou.

Pátek 21.00: Noční procházka s Procházkou
Noční procházka osvětlenou Kutnou Horou se zasvěceným výkladem MUDr. B. Procházky ml.

Pátek 21.30: Sestry Steinovy
Klub Alfa

Koncert písničkářské dvojice.

Vstupné: 100 Kč

Sobota 10.00: Vernisáž výstavy fotografií a dokumentace k uplynulým 14-ti ročníkům festivalu Ortenova Kutná Hora
Galerie Felixe Jeneweina - Sankturinovský dům - 2. patro

Sobota 10.00 - 13.00: Literární seminář
Atrium Gymnázia Jiřího Ortena

Setkání členů poroty literární soutěže a mladých básníků, možnost osobně konzultovat svou básnickou tvorbu s porotci.

Sobota 16.00: První stránky babičky přes pelest padají
Sál Základní umělecké školy

Kompozice z díla a dopisů Boženy Němcové a z veršů Františka Halase. Účinkuje Hana Kofránková, na klavír hraje Lukáš Klánský.

Vstupné: 100 Kč, důchodci a studenti 50 Kč

Sobota 19.30: Slavnostní festivalový koncert
BAMBINI DI PRAGA
Chrám sv. Barbory

Koncert světoznámého pěveckého tělesa, program klasického výběru.

Vstupné: 150 Kč, důchodci a studenti 100 Kč

Sobota 21.00: Otevřené autorské čtení poezie
Městská knihovna

Autorské čtení poezie otevřené každému příchozímu, setkání renomovaných i začínajících básníků.

Neděle 10.00: Pocta příteli - Miroslav Breuer
Setkání s kutnohorským rodákem a jeho hosty. Režie a slovem provází profesor Hudební fakulty AMU Ivan Štraus s dcerou Michaelou Štrausovou

Neděle 12.00: Slavnostní zakončení festivalu
Sál Základní umělecké školy

Minulý ročník si můžete připomenout prostřednictvím fotografií v připojené galerii.