Z ankety byl na vlastní žádost vyřazen Michal Smrkovský.