PÁTEK

18.00 Nezmaři a jejich hosté – koncert (produkce Klub Čtrnáctka)

SOBOTA

Předzámčí

10.30 Žlutá houpačka
„Bylo nebylo“

● interaktivní pásmo o lidové slovesnosti pro děti do 10 let, pásmo plné pohádek, her, hádanek, písniček a říkadel, ve kterém se nikdo nebude nudit
Hrají: Ivan Čermák, Jiří Kohout, Libor Jeník

11.30 Magistr Kelly
● kouzla, čáry, iluze

13.30 Divadlo Bořivoj Praha
„Táta, máma a já aneb o Palečkovi“

● pohádka pro dva herce, jednu loutku a spoustu diváků, těch nejmenších i těch starších

17.00 Jentak – koncert
●Láďa, Jirka a David vám zahrají to nejlepší z českých zábav

18.00 „Ptakovision“
●exhibice na skočnách – vyhlášení soutěže o nejúskočnější skočnu

22.30 David Švarc
● hraje k tanci a poslechu

Nádvoří ratajského zámku

12.30 Společenství herců z Polabí
„Jeppé z vršku“

● Jeppe je líny člověk, který rád mlsá pivo a kořalku a navštěvuje hospůdku U Anny Šmejdířky v Nymburce. Jeho pán si z něj však udělá se svými přáteli legraci a Jeppeho život dostává jiný směr a hodnotu….

13.30 D.S.Monde
„Guerrila a jiné opice“

● poslední díl jihoamerické trilogie divadla D.S.monde. Je levicový patizán přežitkem, nebo je schopen obhájit svoji existenci i v dnešním světě. A co to vlastně znamená, být partizán? Kolik lidí dokáže žít v pralese a nepodlehnout ponorce? Proč římské vojsko nezaútočí?

14.45 Divadlo Bořivoj Praha
„Smrt ve službách loutkového divadla“

- maňásková komedie klasické rakvičkárny

15.00 Divadelní spolek Matouš z Ratají n/S
„Disputace Hynka Ptáčka z Pirkenštejna a osobnostmi 15.století aneb jak to také mohlo být“

● ratajský rodák Hynek Ptáček z Pirkštejna, člen královské rady, nejvyšší mincmistr, zemský soudce, správce královských měst a nejvyšší hejtman země České se potkává s významnými osobnostmi 15. století a probírá s nimi nejen historické události své doby, ale potkává se i s těmi, které za svého života ani potkat nemohl.
Hrají : Miroslav Foerster ml.,Luboš Kubát, Jaroslava Kantová, Jiří Kuča, Marcela Veselá, Miroslav Foerster st., Věra Doubravová, Jan Danko, Michal Richter,Věra Linhartová st., Věra Linhartová ml., Lenka Jeřábková, Lucie Jírová, Martina Řejhová, Hana Pešková, Pavla Břichnáčová

16.00 ČSHPČR – Venkoncem
„Nuselský kabaret Nuzné Nusle“

● malebná hospůdka, dobré pívo; v zimě se topí, v létě větrá a každý večer
nuselského kabaretu Nuzných Nuslí rozdává ČSHPČR – Venkoncem
jen něžná pohlazení uštvaným duším zemdleným chaosem okolního světa.
Nuselský kabaret Nuzné Nusle zklidňuje nervy, tiší světabol.

Nuselský kabaret Nuzné Nusle je dějištěm míru a rozjímání, útočištěm ztracenců a zoufalých. Jen zaskočit!“

20.30 „Léto hereckých osobností“
(Miro Gavran) Vše o mužích

Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to dopadá, když se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily.
Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný, režie: Jana Janěková

V e č e r n í p ř e d s t a v e n í „ L é t o h e r e c k ý c h o s o b n o s t í“
- studia DVA anebo „Vše o ženách“ vystřídá „Vše o mužích“
Letos již po páté přijedou rovnou z letní scény Vyšehrad do Rataj n/S herecké osobnosti. Po Karlu Rodenovi, Janě Krausové, opěvované Haně Maciuchové, Aničce Šiškové a Janě Schneiderové budou letos hned tři a pro změnu muži Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný.
Loni mohli návštěvníci festivalu Pirkenštejnský ptáček vidět hru „Vše o ženách“ (Jana Krausová, Anička Šišková ,Jitka Schneiderová) . Letos 12.7.2008 ve 20.30hod se diváci pobaví na nádvoří ratajského zámku u komedie „Vše o mužích“ ( Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný). Premiéra „Vše o mužích“
Autorem obou her je současný chorvatský dramatik Miro Gavran, který vyprodává divadla od Washingtonu přes Buenos Aires až po indické město Bombaj, a určitě tomu bude tak i v Ratajích nad Sázavou 12.7.2008.

D A L Š Í P R O G R A M
Děti jako každoročně čekají zábavné soutěže a výtvarné dílny
Na ukázkách řemesel se podílejí organizace : Fokus Praha, o.s. , Portus Praha o.s.,
Sananim o.s., Domov na Hrádku a Výchovný ústav, DDŠ, ZŠ a ŠJ Králíky

PŘIJEĎTE SI ZALÉTAT NA PTÁČKA !!! - S O U T Ě Ž V E X H I B I C I N A S K O Č N Á CH – „PTAKOVISION „
Vyhlašujeme jubilejní 5. ročník soutěže v exhibici tentokrát na SKOČNÁCH. Zúčastnit se mohou všichni, kdo se nebojí si obout sedmimílové boty a pohybovat se na divoké noze, skákat 3 metry do dálky a 2m do šířky , všichni, kdo se nebojí létat!!