V sedmnáct hodin odstartuje bohatý program u kláštera řádu svaté Voršily scénkou Chtěli jste na Tábor, máte tady šachtu táborskou!

„Herci předvedou svržení do šachty táborské, která dříve stávala u Kouřimské brány a kněz bude přihlížejícím nabízet odpustky. Tím vtáhne diváky do děje,“ uvedla hlavní organizátorka Probouzení Kutné Hory Veronika Lebedová.

Průvod z kláštera povede do kostela svatého Jakuba, kde promluví farář Jan Uhlíř o akci, kterou letos farnost připravuje. Jedná se o připomínku výročí šesti set let farnosti u svatého Jakuba.

Na nádvoří Vlašského dvora pak přítomní zhlédnou představení o králi Zikmundovi, který pobýval v Kutné Hoře, nazvané Jeho Milost císař římský a král uherský. „V roli poslů pražských zde aktéři přednesou a seznámí krále Zikmunda se čtyřmi pražskými artikuly,“ doplnila Lebedová.

U pomníku Karla Havlíčka Borovského se strhne bitva A teď děti, hrrr na ně! Na ní se utkají historické postavy jako Jan Roháč z Dubé, Jan Žižka z Trocnova i Prokop Holý. Poslední závěrečná scénka Raději mi oči vypalte se odehraje na Palackého náměstí.

V rolích historických postav diváci spatří členy ochotnického divadelního spolku Tyl a občanského sdružení Roháčův Sion. Předvedou se i skupiny historického šermu Mor, Sebranci z Hor Kutných a Notorix denatur z Ledče nad Sázavou.

Obliba této kulturní akce stoupá. „U prvního ročníku jsme začínali se stovkou účastníků. Loni na čtvrtém ročníku Kutná Hora nestoudná aneb Putování po krčmách a hanbincích bylo dle mého odhadu kolem šesti stovek lidí,“ dále konstatovala Lebedová. Největší část diváků tvoří podle jejích slov převážně Kutnohoráci, ale přijíždějí i lidé z okolí.

Sama hlavní organizátorka si tentokrát zahraje roli manželky Jana Roháče z Dubé.

Autory scénáře jednotlivých scének jsou Bohuslav Ryšánek a Zuzana Kocourková, která pro tuto příležitost zajišťuje také kostýmy. Režie se ujala Veronika Lebedová s Bohuslavem Ryšánkem. „Od doby, kdy jeden ročník skončí, začínají přípravy na další. Se zkouškami jednotlivých scének začínáme vždycky v lednu či únoru,“ doplnila Lebedová s tím, že herci zkouší v terénu i dvakrát v týdnu.

Akci pořádá Průvodcovská služba Kutná Hora za finanční podpory města.