Statut autorské soutěže vyhlašované u příležitosti festivalu Ortenova Kutná Hora:

1. Soutěž vyhlašuje Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze u příležitosti Festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně v polovině září v Kutné Hoře.

2. Soutěž se uskutečňuje na památku kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena (narozen 30. srpna 1919, zemřel 1. září 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce konání soutěže dosáhnou maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a kteří do uzávěrky soutěže nevydali knížku poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv tematiky a žánru. Rozsáhlejší zásilky nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s přihlašovanými pracemi je nutno zaslat list A4, který musí obsahovat tyto údaje : jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště.

6. Texty musí být napsané na stroji nebo na počítači v šesti vyhotoveních a zaslány na adresu: Monika Trdličková, Purkyňova ulice 189, 284 01 Kutná Hora, telefon: 607 188 396.

7. Uzávěrka soutěže je 30. dubna každého roku.

8. Přihlášené práce bude posuzovat pětičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor.

9. Vítězné práce budou odměněny takto: 1. cena: 5.000 korun, 2. cena: 3.000 korun, 3. cena: 2.000 korun. Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. Druhých a třetích cen může být uděleno víc, stanovená částka se pak dělí mezi oceněné.

10. V rámci festivalu bude ze soutěžních veršů připraven recitační pořad. Pro oceněné soutěžící bude uspořádán seminář. Výběr z oceněných prací bude vydán ve sborníku Názvuky.