Vzhledem k tomu, že město se může pyšnit mnohasetletou varhanářskou a varhanickou tradicí, která v posledních desetiletích poněkud upadla v zapomnění, uskuteční se 16. až 18. září nultý ročník Kutnohorského varhanního festivalu na konci léta.

„Zároveň tato akce podpoří Dny evropského dědictví, které se mezi českými i zahraničními turisty těší stále větší oblibě,“ poznamenala jednatelka Průvodcovské služby Kutná Hora Ivana Vopálková.

Varhany se rozezní postupně – v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, v kostele svatého Jakuba a nakonec v chrámu svaté Barbory. První dva koncerty budou večer, v chrámu svaté Barbory v neděli 18. září odpoledne. Jako doprovodný program bude v kapli Božího těla, kde bývala varhanářská dílna, uspořádána výstava o historii varhanářství v Kutné Hoře.

Letošní turistický rok tradičně otevřou slavnosti Probouzení Kutné Hory, které jsou připraveny na 2. dubna. Další významné kulturní události připomněla Ivana Vopálková: „Čtrnáctého května se v obci Bohdaneč slavnostně otevírá zbrusu nová rozhledna. Červen zní v Kutné Hoře klasickou hudbou, ať už jmenujeme Mezinárodní hudební festival (koná se od čtvrtého do jedenáctého června) nebo Operní týden (od sedmnáctého do dvacátého šestého června), v obou případech se jedná o prestižní akce, které si získaly stálé publikum. Dvacátého pátého června zavítá do Kutné Hory opět král Václav čtvrtý se svou družinou – u dvacátého ročníku Královského stříbření Kutné Hory by neměl nikdo chybět! Prvního července vypukne již třetí ročník celoprázdninového festivalu Kutnohorské léto, který potrvá do konce září. Turistickou sezonu většinou symbolicky uzavírají Svatováclavské slavnosti (letos 24. září), ale připravujeme novinky i pro adventní období.“

Organizace kulturních událostí se v mnohém neliší od jiných způsobů podnikání. Z tohoto pohledu byly uplynulé roky nepříliš úspěšné. I když, jak řekla Ivana Vopálková, rok 2010 sice z pohledu turistické návštěvnosti nepatřil k těm silným, ale byl lepší než rok 2009. Průvodcovská služba se snaží zatraktivnit město pro turisty hned několika způsoby. Hodně bude ale také záležet na přístupu jiných institucí, zejména na přízni Středočeského kraje, který rozděluje evropské dotace.

„V závěru roku 2010 jsme velmi intenzivně pracovali na novém projektu „Destinace Kutná Hora a okolí – jeden den nestačí!“, na jehož realizaci jsme požádali o dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy. V tomto projektu se promítá dosavadní zkušenost Průvodcovské služby Kutná Hora, statistiky, analýzy trendů i poznatky od místních poskytovatelů služeb,“ byla konkrétnější Vopálková.

Hodnocení zmíněné žádostí se uskuteční do dvou až tří měsíců. Teprve potom bude jisté, zda bude město disponovat potřebnými finančními prostředky k realizaci zmíněné kampaně.

Probouzení Kutné Hory ve znamení Jagellonců

Začátek turistické sezony už je v Kutné Hoře neodmyslitelně spjat se slavnostmi Probouzení Kuté Hory. Letošní, již šestý ročník se ponese ve znamení panovnického rodu Jagellonců, konkrétně volby Vladislava Jagellonského za českého krále. „Koncem května od této historické události uplyne právě 540 let, proto má tento ročník podtitul: „Jak byl Vladislav Jagellonský zvolen za českého krále ve Vlašském dvoře aneb bene, bene…,“ připomněla jednatelka průvodcovské služby Ivana Vopálková. První dvě scény se odehrají ve Vlašském dvoře, autentickém prostředí, kde se zmíněná volba skutečně konala. „Poté se přesuneme na Palackého náměstí, kde budeme svědky oživení jedné z kutnohorských pověstí, které se vážou k období vlády Jagellonců,“ dodala Ivana Vopálková. „Jagellonský den“ bude zakončen v chrámu svaté Barbory. Šestý ročník Probouzení Kutné Hory se uskuteční 2. dubna od 16 hodin. (od)