Zájem veřejnosti o netradiční nedělní podvečerní procházku byl skutečně velký, a tak někteří lidé ani nemohli vidět, jak ředitelka divadla Jana Kozáková a místostarosta města Václav Vančura umístili vzpomínkový věnec na rodný dům zakladatele moderního českého divadla, tvůrce národní hymny a významného prozaika. Ještě předtím Učitelský smíšený pěvecký sbor zapěl píseň Kde domov můj.

Průvod pak pokračoval za dohledu strážníků městské policie až kTylovu divadlu, kde byl na závěr kvidění malý ohňostroj.