Jak již bylo zmíněno, medaili vydal Ochotnický spolek Tyl v Kutné Hoře u příležitosti otevření Tylova divadla v listopadu 1933. Návrh medaile vytvořil pražský sochař a medailér Josef Fiala. Narodil se 13. listopadu 1891 v Blansku, kde i 31. května 1960 zemřel. V letech 1918 až 1922 studoval na uměleckoprůmyslové škole u Otakara Španiela a Bohumila Kafky, v následujících dvou letech (1922 až 1924) navštěvoval Akademii výtvarných umění Praha pod vedením Jana Štursy. Ve své činnosti se zabýval především portréty a příležitostnými medailemi. Své práce signoval iniciálami JF.

Kutnohorskou medaili razila známá firma Karnet a Kyselý, která sídlila v Praze – Žižkově, Husova třída 46. Firma byla založena v roce 1905 a ve srovnání s ostatními ražebnami její výrobky vykazovaly vyšší umělecké provedení. Závod označovaný jako umělecké rytectví se honosil čtyřmi vyznamenáními. Jedním z uměleckých vrcholů, kterých firma dosáhla za první republiky, byla realizace státní zakázky na Řád bílého lva. Po znárodnění v roce 1948 pokračovala výroba v rámci družstva pod názvem Znak Praha.

Ale vraťme se zpět k medaili. Ta byla vyražena z bronzu o průměru 51 milimetrů a hmotnosti zhruba 65 gramů. Signování nalezneme na zadní straně dole. Vzhledem k tomu, že medaili razila soukromá firma a ne státní mincovna v Kremnici, nezachovala se oficiální informace o počtu ražených kusů. Pokud se tedy v archivu Ochotnického spolku Tyl nenašla kopie původní objednávky, nelze jejich počet přesně určit. Na základě četnosti výskytu medaile v numismatických aukcích se lze domnívat, že jich bylo vyraženo kolem dvou set.

Josef Kremla, České muzeum stříbra


Kdo by měl k dané věci nějaký poznatek, nechť pošle e-mail na adresu: redakce.kutnohorsky@denik.cz.