Pozvání přijal od pěveckého sboru Dekanští lovci, který v minulém roce navštívil Kutnou Horu a mimo jiné vystoupil v rámci kutnohorského Stříbření a Slavností lesního rohu v Žehušicích a Bílém Podolí. USPS Tyl vystoupil v kostele v obci Dekani, v kulturním domě v Marezige a v taverně města Koper. Varhanní doprovod zajistil vynikající hudebník Václav Uhlíř, který se sborem dlouhodobě spolupracuje, ve skladbách pro lesní rohy se představilo kvarteto vedené Radkou Kovářovou. Tohoto malého koncertního turné se zúčastnili také zástupci Řádu sv. Huberta kancléř František Frola a Pavel Kramář. Sbor zazpíval skladby nejrůznějších žánrů – od Hubertské mše přes Mozartovo Te Deum laudamus a části Dvořákovy Stabat Mater a Smetanovy České písně, dále drobné renesanční písně, písně z doby českého národního obrození, spirituály až po Hail Holy Queen (známou píseň z filmu Sestra v akci).

S úspěchem se setkaly také dvě slovinské lidové písně. Všechna vystoupení byla posluchači kladně hodnocena a můžeme tedy říci, že sbor důstojně reprezentoval Kutnou Horu. Naši hostitelé byli velmi srdeční a pohostinní. Řada z nich má zájem se do Kutné Hory znovu podívat. Na závěr hlavního slavnostního vystoupení zazněla slova dirigenta slovinského sboru Antona Baloha, který spolu s poděkováním za naši účast ve Slovinsku zdůraznil význam takovýchto setkání pro vzájemné poznávání evropských kultur a jejich sbližování.

Malvína Krepsová