Vyhlášení výsledků soutěže je pak součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se ve městě každoročně koná v první polovině září. Autoři třech nejlepších prací budou odměněni i peněžitými cenami. Pro vítěze je přichystáno 5000 korun. Porota navíc může udělit i čestná uznání.

Zajímavostí je, že klání je anonymní, přihlašované práce nesmí být označeny jménem. Všechny údaje o autorovi musí být zaslány na zvláštním papíře.

„Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro občany České republiky, kteří v roce konání soutěže nepřekročí věk 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie,“ prozradila za organizátory Monika Trdličková.

Ze zahájení školního roku 2020/2021 na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci.
Církevní gymnázium v Kutné Hoře povede až do výběrového řízení Jiří Vojáček

Do v pořadí již 29. ročníku soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů. Výběr z oceněných prací bude vydán ve sborníku Názvuky.

Vítězem uplynulého ročníku Ortenovy Kutné Hory byl Vojtěch Rikan. Mezi významné básníky, kteří byli v Kutné Hoře v minulosti oceněni, patří například Jonáš Hájek, Marie Šťastná nebo Jan Těsnohlídek. Poslední zmíněný nyní zastává post předsedy zdejší poroty.