Desítka dívek ze zde ve zhruba dvouhodinovém programu utkala o korunku královny krásy a další tituly. Na metu nejvyšší nakonec porota vyzvedla dívku s číslem šest, Anetu Plačkovou, první vicemiss se stala Monika Fadrhoncová, druhou vicemiss Gabriela Jelínková.

Titul Miss Sympatie si odnesla Aneta Plačková. Šerpou a titulem Miss Kolínského deníku, kterou jste volili vy, naši čtenáři, prostřednictvím hlasovacích kuponů, se od pátku může pyšnit Kristýna Hronová. Z rukou šéfredaktorky Jany Martinkové převzala spolu se stříbrným dárkem a květinami i certifikát na před předplatné Kolínského deníku.