V pondělí 13. července od 19.00 hodin se varhanní koncert koná v novorenesančním kostele sv. Václava na pražském Smíchově. Dominantou této trojlodní bazilikální stavby jsou dvě padesátimetrové věže a je považována za jednu z nejvýznamnějších českých novorenesančních památek. O den později, v úterý 14. července od 19.00 hodin bude následovat stejný varhanní koncert v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře-Sedlci.

Labyrint světa a ráj srdce od Jana Amose Komenského (1592-1670) je podle historiků nejvýznamnějším literárním dílem období českého baroka. Dílo je význačné tím, že je napsané celé v češtině, vytříbeným a bohatým básnickým jazykem, využívá zvukomalby, synonym a častých metafor.

Petr Eben (1929-2007) vybral 14 úryvků z tohoto díla a proložil je hudebními improvizacemi, které reflektují předchozí recitovaný úryvek a podněcují vlastní úvahy posluchačů o textu. Díky množství metafor je text srozumitelný a v následném hudebním motivu má posluchač čas si promítnout Komenského myšlenky do svého života. Punc současnosti koncertu přidají oba mladí interpreti. Jsou to spolužáci z Janáčkovy konzervatoře – Radúz Mácha (1987), člen činohry Národního divadla, známý díky mnoha divadelním a filmovým rolím, a Tomáš Pindór (1983), laureát varhanních soutěží. koncertující na českých i zahraničních pódiích.

„Jedině snad varhany mají tak širokou škálu rejstříků a barevnost tónů, že dokážou vyjádřit složitost lidského života, protiklady, zoufalství i naději Komenského Labyrintu. Od jemného zvuku flétny při vítání nevinnosti dítěte na svět, přes majestátní rejstřík trubky oznamující dosažení životní profese, nekonečnou barevnost tónů vyjadřující lidskou touhu po lásce a vrcholící jásavým a slavnostním svatebním pochodem, ale i ponurý, těžký zvuk i bouři zklamání, strachu a marnosti, až po ztišení v chorálu, kdy se člověk pokorně vrací k Bohu a za zvuku jemných tónů varhan s ním rozmlouvá a nalézá klid,“ uvedl ke koncertu Tomáš Pindór. 

Pořadatelem koncertu je spolek přátel hudby Musica loci, který vznikl v létě 2019 kolem varhaníka a dirigenta Tomáše Pindóra a filantropky umění Jitky Černé. Od té doby spolek uskutečnil řadu koncertů, při kterých propojuje hudbu s literaturou, zpěvem, tancem, výtvarným uměním a architekturou. Tím nabízí návštěvníkům objevovat genius loci jedinečných architektonických skvostů se skvělou akustikou a kompletním uměleckým prožitkem.