Památka bude k vidění ve svatováclavské kapli, kde byla původně umístěna. Zájemcům bude Palladium zpřístupněno v obvyklých otevíracích hodinách chrámu, tedy od 9 do 18 hodin.

Palladium země české je milostný obraz, na němž je zobrazena Panna Maria s dítětem. Jedná se o částečně zlacený kovový reliéf, který svou velikostí pravděpodobně překvapí. Má totiž pouhých 19 x 13,5 centimetrů.

Ačkoli je reliéf nevelkého formátu, je ve svém základu nesmírně důležitý. Milostným obrazům či sochám, tzv. palladiím, se totiž připisuje ochranná moc nad národem nebo církevní provincií. Originál této pro Českou republiku významné památky je umístěn v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Kopií, jako je ta, která bude vystavena v kutnohorském chrámu, se nachází několik u nás i ve světě. Jedna je dokonce k vidění ve Philadelphii v USA.

Pro obyvatele Kutné Hory a jejího okolí bude ve všechny sváteční dny vstup do chrámu sv. Barbory zdarma. Organizátoři akce doporučují všem zájemcům o prohlídku, aby u sebe měli některý doklad totožnosti, z něhož bude možné vyčíst bydliště.