Jedním z výsledků tohoto zájmu byl průzkum vnitřních stěn kostela, který provedla restaurátorská skupina akademického malíře Tomáše Bergra (ak. mal. Jana Michálková, ak. mal. Jiří Rychtalík, Petr Řezníček). Výsledkem jejich práce byly významné objevy. Jedná se především o fresku ukřižování nad vchodem do sakristie, konsekrační kříž a o trojici historických nápisů. Tyto nálezy byly restaurovány a konzervovány.

Po ukončení průzkumů bylo třeba kostel opět uvést do řádného stavu. Ve složitých diskusích bylo rozhodnuto, že se této příležitosti využije k realizaci náročné a nákladné malířské výzdoby kostela. Pod vedením ak. mal. T. Bergera provedla podkladovou výmalbu skupina Jakuba Košťálka, výzdobu stěn (bosáže, nápis, ornamenty) skupina Lukáše Kladívka. Autorem fresky Zvěstování Panně Marii s celkovou výzdobou vítězného oblouku ak. mal. Tomáš Berger s asistencí ak. mal. Jany Michálkové.

Zdroj: Youtube

Průzkum stěn, restaurátorské a konzervační práce, okrasné mříže vchodu, restaurování obrazu svatého Václava a kompletní výmalbu s výzdobou a freskou financovala obec Bohdaneč spolu se sponzory včetně rodiny Mičánkových. Celkové náklady dosáhly tři čtvrtě milionu korun. Skutečnost, že se o kostel starají občané zdejší obce bez ohledu na konfesi a bez dotací nebo příspěvku státu, jistě stojí za pozornost.