Skladby v úpravě Radka Máchy navodily tu správnou předvánoční atmosféru. Na závěr se všichni účinkující dočkali sladké odměny, kterou jim za organizátory předala Jitka Vlasáková. Ta zároveň všechny pozvala, aby si na Štědrý den přišli do kostela zazpívat koledy. Akci pořádali farníci z Jindic za podpory obecního úřadu.