„První půle koncertu bude patřit především varhanám, které zazní sólově i s doprovodem orchestru. Myslím, že pro posluchače je zajímavé slyšet varhany právě v tomto kostele Na Náměti. Jde o pěkný nástroj, ale koncertů je zde poskrovnu. V druhé půlce koncertu vystoupí Kutnohorský komorní orchestr s čistě orchestrálními skladbami,“ řekla vedoucí orchestru Lenka Drahotová.

„Repertoár, který jsme zvolili je velmi pestrý - od pozdního baroka po současné skladatele. Varhanní koncert F. X. Brixiho je obklopen díly autorů 20. a 21. století. Jde o kontrastní skladby, které však spojuje inspirace hudbou minulosti. Každý z autorů k tomuto tématu přistupuje svým osobitým způsobem,“ dodala Drahotová.

Koncert začne v 18 hodin v sobotu 1. října v kostele Panny Marie Na Náměti

Program:

Z. Gárdonyi: Mozart Changes

F. X. Brixi: Koncert pro varhany a orchestr D dur

1. Allegro moderato

2. Andante molto

3. Allegro

H. Górecki: Tři kusy ve starém slohu

B. Britten: Simple symphony

1. Boisterous bourrée

2. Playful pizzicato

3. Sentimental saraband

4. Froliscome finale (red)

Kutnohorský komorní orchestr je neprofesionální smyčcové těleso, které vzniklo v březnu 2009 při ZUŠ Kutná Hora. V současné době má 15 členů. Kromě pedagogů ZUŠ Kutná Hora a Čáslav působí v orchestru bývalí absolventi a vyspělí žáci vyšších ročníků školy. Orchestr si klade za cíl navázat na dlouhodobou existenci orchestrů v Kutné Hoře a vytvořit zázemí pro pedagogy ZUŠ, absolventy školy a ostatní hráče na smyčcové nástroje. Orchestr hraje bez dirigenta. Organizačního a uměleckého vedení se ujaly: L. Drahotová (houslistka, pedagog na ZUŠ) a Věra Bartoníčková (violoncellistka, pedagog na Konzervatoři v Plzni). Zdroj: KKO