Podle výkonné ředitelky festivalu Aleny Turkové se ani letos nezmění filozofie celé akce, která je založena na principu tvůrčí dílny.
Uměleckým ředitelem a duší celého festivalu je i nadále violoncellista Jiří Bárta, který do Kutné Hory opět pozval vynikající české i zahraniční sólisty. Letos to v dosavadní existenci festivalu bude rekordních padesát interpretů. Ti zde budou v průběhu jednoho týdne zkoušet a večer předvedou své umění na celkem devíti festivalových koncertech.

Letos město stříbra poprvé navštíví například fenomenální ruský houslista Ilya Gringolts nebo klavírista Martin Kasík.
Mezi festivalové stálice již lze naopak řadit skvělého klavíristu Konstantina Lifschitze, který se stal doslova miláčkem kutnohorského publika.
Co se festivalového repertoáru týká, je potřeba vyzdvihnout zejména pondělní koncert 3. června v chrámu svaté Barbory. Zazní tam totiž fantastická skladba Gavina Bryarse Potopení Titaniku. Anglický skladatel se při tvorbě svého díla nechal inspirovat Marconiho myšlenkou, že zvuk, jednou vygenerovaný, nikdy nezemře, jen nekonečně slábne.

Pamětníky potopení Titaniku je dokumentována scéna, kdy hudebníci do posledního okamžiku hrají na palubě potápějící se lodi křesťanskou hymnu Blíže k tobě, Bože můj. Bryars právě navozuje iluzi nekonečně znějících tónů utonulých hudebníků.

Zmínit je potřeba také zahajovací koncert, který bude věnován Josefu Sukovi, nebo takzvané Preludium – První festivalový večer, kdy v kapli Božího těla zazní koncert, který bude vzpomínkou na jednoho z nejvýznamnějších českých poválečných muzikantů Josefa Chuchru.

Festival je také výjimečnou společenskou událostí. V letošním roce přislíbila patronka festivalu Livia Klausová navštívit koncerty od 5. do 8. června. V loňském roce navštívilo festival kromě jiných výjimečných osobností i jedenáct velvyslanců.