Jak se to dělá, si mohl každý pod vedením zkušených lektorek vyzkoušet a ověřit si svoji zručnost a fantazii.

Tato akce má v Čestíně dlouhou tradici a lidé ji hojně navštěvují. To svědčí o její oblibě.