Zajímavostí je, že soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmí být označeny jménem. Všechny údaje o autorovi musí být zaslány na zvláštním papíře.

Ortenovu Kutnou Horu vyhlašuje Klub rodáků a přátel Kutné Hory. Jejím smyslem je připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena. Vyhlášení výsledků soutěže je pak součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně v první polovině září v Kutné Hoře.

Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro občany České republiky, kteří v roce konání soutěže dosáhnou věku maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.