Bývalý vedoucí souboru Ivan Fišer doprovodil orchestr na klávesy a celý adventní koncert moderoval.

Na všechny účinkující čekala sladká odměna a občerstvení v nedaleké restauraci.

Akci uspořádali místní farníci ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kolín a obecním úřadem.

Richard Karban