Kostelem sv. Martina v Petrovicích II zněla hudba a zpěv Orchestru Základní umělecké školy v Uhlířských Janovicích a skupiny Brass ansámbl BG. To vše bylo doplněno čtením ze školní kroniky.

Kostel sv. Jiljí a kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích nabídly spíše akce k zamyšlení, a to výstavu výtvarných prací na téma přátelství, mši svatou, nebo vystoupení dětí z místních škol pod názvem Setkání, které prosvětluje Noc. Ostatně se stejným vystoupením sklidily děti velký potlesk i v Sudějově, kde je v kostele sv. Anny doplnili Hudebníci ze Sudějova.

Noc kostelů končila většinou rozsvícením svíčky pro blízké.