Velkou třídu a stejně tak 
i přilehlou místnost určenou pro odpočinek dětí si pochvalují nejen děti samy, které tak mají široký prostor pro své hraní a dovádění, ale i samotné učitelky. „Velikost třídy umožňuje lepší individuální přístup k dětem, prostředí je tu takové klidnější," popsala výhody třídy učitelka Jolana Keharová. Ta se s dětmi každý den vídá od časného rána až do půl dvanácté, kdy ji vystřídá učitelka pro odpolední směnu.

Odloučená třída mateřské školy klade mnohem větší nároky na organizaci. Ředitelka Jaroslava Chalupová však uvedla, že i tak domluva mezi odloučenou třídou a „domovskou základnou" je zcela v pořádku. „Každý týden se alespoň jeden den v týdnu snažím do odloučené třídy zajít. Jelikož sama vedu třídu Na Pohoří, víckrát se sem bohužel nedostanu. Pokud je potřeba ihned cokoliv řešit, domlouváme se s učitelkami zde po telefonu," sdělila ředitelka Jarmila Chalupová.

Nechybí jim kamarádi?

Třída se stala letos působištěm pro dvacítku předškolních děti. Nabízí se otázka, zda děti nejsou díky odloučenému pracovišti poněkud izolované od svých kamarádů. „Sice jsme trochu mimo, ale izolované děti určitě nejsou. Se svými kamarády ze školky Na Pohoří se děti setkávají třeba při procházkách do parku, společně s ostatními sledují pohádková představení, které učitelky každý měsíc sehrají," řekla ředitelka mateřské školy.

Děti společně s kamarády jezdí také na nejrůznější výlety i na kurzy plavání do Kutné Hory. Nyní je čeká program Zdravé zoubky, kdy jim bývalá absolventka této školky vysvětlí, jak o své zuby pěkně pečovat.
Děti si užívají především pěkné školní zařízení. Jak prozradila Jolana Keharová, velké oblíbenosti se těší především interaktivní tabule. 
S tou děti pracuji minimálně třikrát týdně. „Ještě nás čeká jedno školení ohledně používání tabule. Děti si různě přiřazují obrázky, píší, zároveň tabule obsahuje rovněž program na správný rozvoj řečových dovedností," popsala učitelka.

Nelehký úkol ležel při zařizování třídy na ředitelce školy. Ta společně s architektkou vybrala nejen barevné ladění třídy, ale i veškeré vybavení. „Chtěla jsem, aby zařízení třídy bylo pěkné a barvy spolu ladily. Proto se barvy zelené 
a oranžové, které vládnou třídě, opakují i na povlečení postýlek," sdělila na závěr ředitelka mateřinky Jarmila Chalupová.