Po úvodním slovu starostky Soni Křenové, která všechny přítomné uvítala a popřála všem zdraví, následovalo pěvecké vystoupení Simony Šejblové a Terezy Karbanové. Po nich již vystoupily děti z mateřské školky s pohádkou O dvanácti měsíčcích. S tanečním číslem se předvedly žákyně Základní školy Kácov, ty pak vystřídal Tadeáš Chlubna, který zahrál několik klasických skladeb na kytaru. Závěr patřil opět dětem z mateřské školky a jejich básničkám pro maminky. K malému občerstvení, které připravily kuchařky ze školní jídelny, zahrál František Procházka směs písniček.


Autor: Petr Křen