Tam děti přivítalo vedení města – starosta Josef Viktora, místostarosta Vít Šnajdr a místostarostka Silvia Doušová, kteří jim předali sladké dobroty. Děti jim za zvuku hudby zazpívaly písničky a pokračovaly v průvodu dál.