Jako tradičně příchozí lákal především na zvěřinovou tombolu a také těsně po rychlém prodeji losů si návštěvníci odnášeli bažanty, zajíce, ale třeba i muflona, jelena nebo kance.

Úvod plesu obstaraly slavnostní fanfáry.

O zábavu se staraly dechová kapela Křídlovanka a taneční orchestr Unikát.