O tom, že představení mělo úspěch, svědčil mnohý potlesk na otevřené scéně a častý smích, který se ozýval z převážně dětského publika. Obdivuhodné bylo, že žádný z herců nevypadl z role a na pódiu neustále znělo vznešené „er“. Pohádka byla tak výpravná, že na dopravu kulis a dekorací musel být použit traktor se samosběrným vozem. Jak divadelní spolek pracuje, vysvětlila „chůva“, Marie Loudová. „ Každým rokem nastudujeme jednu pohádku, která má premiéru v čestínské sokolovně na Mikuláše. Její reprízy jsou potom závislé na dohodě s dalšími divadelníky v okolí. Například Princeznu hrajeme celkem potřetí. Premiéry dalších her se snažíme situovat na Den matek a Den otců,“ dodala na závěr. Nezbývá než doufat, že vzájemná spolupráce divadelníků bude nadále pokračovat, a herce z Čestína brzo uvidíme na prknech pódia uhlířskojanovické sokolovny.