„Snažíme se splatit dluh naší generace, který se o tento světový válečný konflikt příliš nezajímal,“ uvedla Jitka Vlasáková, jedna z pořadatelů akce. Odpoledne se konalo setkání v místním kostele. Zde se mohli lidé zastavit u jesliček nebo rozjímat v tento vánoční čas při poslechu koled v podání lyrického barytonu Víta Vlasáka za varhanního doprovodu Ivana Fišera. Na závěr setkání si mohl každý odnést světlo, které doputovalo do Jindic až z dalekého Betléma.