Pásma vánočních písní, básniček i anglických písniček dokreslovala vánoční atmosféru. Úderem 18. hodiny začalo společné zpívání šesti vybraných koled v rámci projektu Česko zpívá koledy. Parkem se tak za hudebního doprovodu nesly tóny písní Nesem vám noviny, Pásli ovce Valaši, Narodil se Kristus Pán a dalších.

Všem děkujeme za účast a přejeme příjemný a klidný advent, veselé Vánoce a v novém roce hlavně zdraví.

Zdeňka Mačinová