K tanci a poslechu hrála Skupina B-Dance Band a byla to i její zásluha, že bylo na tanečním parketu neustále plno. Díky sponzorům byla velmi bohatá i tradiční tombola, ve které byl hlavní cenou televizor.