Ti, co nemají doma dostupný internet, si pásmo mohli poslechnout v 17 hodin v obecním rozhlase.

Zdroj: Youtube