Pořadatelem je Místní akční skupina Lípa pro venkov.