Hra je příběhem dvou slavných šansoniérek Edit Piaf a Marlene Dietrich. Tato hra je divadlem plným nádherných šansonů, které patří mezi světové evergreeny, humoru, vášní i nostalgie. Autorka staví do kontrastu dva odlišné způsoby přístupu k životu – na jedné straně chladnou, ukázněnou profesionalitu Marlene Dietrich, na straně druhé plný, vášnivý a intenzivní život Edith Piaf. A právě zkřížení dvou natolik odlišných životních příběhů je tématem pro plnokrevnou divadelní hru o křivolaké cestě za štěstím. Přestože nás hra provede nejdůležitějšími milníky životní poutě střapatého pařížského Vrabčáka, jak Edith přezdívali, nejdůležitějším poselstvím hudební komedie je cosi víc – oslava pravdivého, upřímného, spontánního přístupu k životu. Režisérem představení je Aleš Pecháček, titulní role hrají a zpívají Hana Seidlová a Renata Worek-Drösslerová j.h.