Obecní úřad pro ně připravil slavnostní přivítání pěti nových občánků.

Po kulturní vložce každá z pěti rodinek dostala malý dárek, květinu, upomínkový list a zapsala se do připravené pamětní knihy.