Benefiční závod malých žlutých kačenek ve prospěch dětí se zdravotním znevýhodněním.
PODÍVEJTE SE: Na říčce Vrchlice plavaly desítky žlutých kačenek