Tradiční masopustní rej uspořádala o den dřív rovněž Mateřská škola Pohádka v Kutné Hoře. Průvod maškar s hudebním doprovodem prošel centrem města a obveselil některé obchodníky i návštěvníky.