Po návratu zpět do Vodního domu měli možnost vyslechnout přednášku na téma Železobetonové obloukové mosty jako symboly výstavby dálnice v letech 1939 – 1950. Obojí v režii dálničního historika Tomáše Jandy.

Ten také vernisáží otevřel výstavu Dálnice Praha-Brno-Zlín v obrazech času (1938-1950), která byla do konce března zapůjčena z Muzea silnic ve Vikýřovicích. Vystavené panely se týkají úseku Praha-Humpolec, který Středočeský kraj protíná.