Na vedení Červánku se podílí také Miloslava Králová, která v něm působí i jako zpěváčka. První část koncertu se nesl v duchu oslav 100. výročí založení republiky a vzpomínky na legionáře. To vše podkresleno žáky 9. tříd v dobových kostýmech.

Druhá polovina programu patřila Červánku, který zazpíval i populární písně, jako například skladbu Cesta od skupiny Kryštof. Některé písně sloužily také jako doprovod pro vystoupení tanečního kroužku při školní družině.