I tak mělo na pětadvacet dětí radost z dárků a diplomů ve třech vyhlášených kategoriích - drak krasavec, drak letec a drak vozembouch.

Všichni účastníci se snažili dostat draky do oblak a pak je tam také udržet. „Většinou za cenu zrychleného přesunování se po letištní ploše a s rizikem, že ztratí první dech a ten druhý se jim nepodaří chytit. Naštěstí tam byli samí sportovci, kterým se podařilo zaplnit rohozecké nebe,“ s úsměvem podotkl Milý a nezapomněl poděkovat jedné z maminek, která upekla dort ve tvaru draka. „Všechny děti si na něm náramně pochutnaly,“ zakončil Jiří Milý.