Do GASK se rodiny s dětmi mohou těšit celé léto. V oblíbených vizuálních hernách mohou děti prostřednictvím dokreslování, malování, skládání, stavění, prolézání nebo šplhání překročit hranici do pestrého světa barev a tvarů a poznat všemožné způsoby, kterými malíři vyjadřovali své myšlenky.

Znovuotevřený dětský koutek nabízí zase aktivity rozvíjející senzomotorické schopnosti dětí, podporující tvořivost a koncentraci a podněcující dětskou fantazii. Současně je nový prostor jakýmsi protipólem k vizuálním hernám, který nabízí místo pro odpočinek a zklidnění. Na 13. července je pro (pra)rodiče s dětmi od 2 do 5 let připravena výtvarná dílna s názvem Červená.

Z vystoupení Cirku La Putyka.
Potvrzeno: Cirk La Putyka vystoupí v zahradách Galerie Středočeského kraje

V neposlední řadě si mohou rodiny s dětmi užít pohodu v zahradách GASK a nechat se inspirovat uměním pod širým nebem nebo si dát výběrovou kávu a něco sladkého v galerijní kavárně.