ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Už teď je ale jasné, že pokud se tak skutečně stane, bude mít pouť úplně jinou podobu, než na jakou byli návštěvníci zvyklí. „Pokud rada města schválí žádost pana Tříšky o konání pouti v novém termínu, tak se stánkový prodej odehraje jen na vozovce místní komunikace v ulici Palackého (stará Vítězná) a atrakce v maximálním počtu 20 kusů budou jen na louce, nic víc,“ uvedl Dobroslav Vepřek z technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora.

Rozhodně by tak nešlo o jednu z největších poutí ve středních Čechách jako doposud. Kromě Palackého ulice by také nebyly uzavřeny žádné další komunikace ve městě.

Ačkoliv rada města bude mít materiál o konání Sedlecké pouti na stole ve středu 10. června, místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu) zdůraznila, že vedení města může organizátorovi pouti její konání jen těžko zakázat. Travnatý pozemek, na kterém by měly atrakce stát, totiž není v jeho majetku. Město tak má v gesci pouze zábor kvůli stánkovému prodeji v Palackého ulici.

„S panem Tříškou jsme měli podepsanou smlouvu, kterou ale kvůli pandemii koronaviru zrušil a my jsme odstoupení od smlouvy odsouhlasili. Už tehdy ale říkal, že pokud to epidemiologické podmínky dovolí, rád by pouť v Kutné Hoře uskutečnil ještě letos,“ doplnil starosta Kutné Hory Josef Viktora s tím, že veškerou odpovědnost za zajištění dodržení všech bezpečnostních pravidel na sebe bere právě organizátor pouti.

„Pan Tříška uvedl, že je schopen zajistit všechna vydaná a v době konání pouti platná nařízení pro pořádání venkovních akcí, ať už jde o počet návštěvníků, dezinfekce či ochranné rukavice,“ dodal starosta. Povinné rozestupy by organizátor měl zajistit rovněž mezi stánky.

„Podobnou pouť nyní organizuji v Milovicích. Půjde určitě o mnohem komornější akci, než na jakou byli lidé zvyklí, bude to spíše taková malá vesnická pouť. Co se týče ochranných prostředků, ty samozřejmě zajistíme,“ uvedl Josef Tříška.

Co se týče počtu státem povoleného počtu návštěvníků venkovních akcích, je podle něj ještě brzo předjímat. Dá se totiž předpokládat, že současných 300 povolených účastníků se se začátkem července ještě zvýší.