Přestože je scénář Stříbření stabilní a vychází ze skutečných povinností i zábavy, kterou panovník dle dobových pramenů v Kutné Hoře absolvoval, dochází každý rok k obměnám vystoupení. Náměty pro ně jsou čerpány z historických pramenů.

V letošním roce je takto nově zinscenovanou částí divadelní scéna „příprava na korunovaci královny Žofie“, která se uskuteční v neděli ve 14.30 hodin na hlavním pódiu.

„Z dobových pramenů se dozvídáme, že korunovace královny začínala až daný den ráno. Ne nešporami – tedy bohoslužbou předchozí den, jako to bylo v případě korunovace králů. Královna Žofie na korunovaci kráčela prostovlasá, ozdobená perlovým věncem, oděná do roucha podobného ornátu s pozlacenou kápí,“ vysvětlila autorka scénáře a organizátorka akce Světlana Hrabánková.

„Koruna, kterou byla Žofie korunována, byla velmi těžká, a tak jí celou dobu nad její hlavou drželi Jindřich z Rožmberka a Břeněk Švihovský z Riesenburka a ze Skály,“ dodala.

Dospělí i dětští návštěvníci se pak mohou těšit na tradiční části programu: nebude chybět koňský turnaj, souboje rytířů, středověká hudba, tanec lidový i dvorský, středověká řemesla a rukodělné výrobky na tržišti.