Zváni jsou hlavně příznivci punkové i metalové hudby, ale nejenom oni, na festivalu totiž nebude chybět ani klidová zóna.

Páteční Deník s TV magazínem.

Nízkoprahový klub Kotelna oslavil desáté výročí své existence před dvěma lety právě jednodenním festivalem nazvaným Kotelnafest. Tehdy se ale festival konal v zámeckém areálu.

Posláním klubu je poskytovat pomoc, podporu, informace a bezpečný prostor mladým lidem zdržujícím se ve Zruči nad Sázavou a okolí, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy a pozitivně působit na jejich cestu životem. Cílovou skupinou jsou teenageři a mladí dospělí ve věku 13 až 26 let.